PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 12 juli Viering 12 juli
Zondag 12 juli Derde zondag van de zomer - Overstapviering
Voorganger is ds Peter Breure, ouderling is Hary Klein Obbink en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt. Vandaag vieren we de overstap van groep 8 kinderen.
Link naar de viering:
https://youtu.be/JYX3v93UcPg
De kindernevendienst heeft zomerstop. Er is wel een link in de nieuwsbrief.
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 12 juli

Viering 12 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
12 juli 2020

Overstapviering

Leef je dromen!

Mark, Jitske, Sietze, Rinske, Hildegard, Sanne en Loes

Voorganger:                 Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  
                        Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                     Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 216:1,2,3

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:  De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid  en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

STAP 1 Het vertrek
- wat neem je mee van de afgelopen jaren
- waar droom je van: dromen van de kinderen

STAP 2 Achterlaten
- Kyrië-gebed: Muziek: Miley Cyrus- The Climb
- Gloria-lied: lied 218:1,4 en 5

STAP 3 In de spiegel
- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Jona 2

- Lied 150a:1

- Overweging   
- Muziek

STAP 4 Op de weg terug

- wensen van de ouders
- beelden van de zegen

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

STAP 5 Terug
- Slotlied: lied 423

- ZEGEN
Ik wens jou…

 
 
Viering 5 juli

Viering 5 juli
De kindernevendienst heeft zomerstop.
Zondag 5 juli Tweede zondag van de zomer
Voorganger is ds Joost Sijl, ouderling is Janna Monster-Smit en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/R-K7SeQ0mX4
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 5 juli

Viering 5 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  5 juli 2020
3e zondag van de zomer

Voorganger:                      Ds. Joost Sijl
Ouderling van dienst:          Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                          Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*      *      *      *      *      *      *      *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: 210: 1 en 3  ”God van hemel zee en aarde”

- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.
- Bemoediging:
V.:           Onze hulp is in de Naam van de Ene
               die hemel en aarde gemaakt heeft
               Die trouw blijft, telkens weer
               en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
               een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyriëgebed

- Glorialied: 885 1 en 2 “Groot is uw trouw o Heer”

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- Lezing:       Marcus 5:22-43

- Lied 179: 1,2,3 “Meisje sta op, want je slaapt niet meer”

- Meditatie

- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 837: 1, 4   “Iedereen zoekt U, jong of oud”

ZEGEN
 
 
Viering 28 juni Viering 28 juni
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Metha van der Biezen en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/4jAxIikrz3M

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/4Fu5b5-G5JM
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:         L80RABO0367942992           t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74RABO0366305352         t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
Zondag 28 juni Eerste zondag van de zomer
 
 
Viering 28 juni

Viering 28 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk
te Voorthuizen
op  28 juni 2020

Oude vragen, nieuwe antwoorden

Waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan?
Wat missen we eigenlijk zo?

Voorganger:
Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: 
Mw. Metha van der Biezen
Organist:
Dhr. Hein van de Veen

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 975

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed 137b (onder de tekst)

- Gloria-lied: Psalm 133

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament:           Hebreeën 10:24-25
                                   Romeinen 12:4-5
                                   Matteus 18:20
- Schriftlezing uit het Eerste Testament:  Genesis 1 :1-5

- Muziek: lied 981 (schoollied van de maand)

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 993

- ZEGEN
 
 
Viering 21 juni Viering 21 juni
Zondag 21 juni Eerste zondag van de zomer
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Metha van der Biezen en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/8r5Bzx-PT5I

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/UIa2QAHReqI

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:       NL80RABO0367942992             t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:              NL74RABO0366305352            t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 21 juni

Viering 21 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op 21 juni 2020

Jozefs dromen

Bijbelverhalentop 10


Voorganger:       Ds. Peter Breure
Ouderling van
dienst:               Mw. Metha van de Biezen
Organist:           Dhr. Hein van de Veen

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 1000

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed    Kyrie 12 Taizé

- Gloria-lied: Lied 921  -   Christe Lux Mundi
Christus, licht der wereld, wie U volgt zal het licht des levens hebben

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Genesis 37: 1-11 en 18-20  en 45:1-5

- Muziek: Lied 166a

- Overweging   
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 422

- ZEGEN

 
 
Viering 14 juni Viering 14 juni
Zondag 14 juni
Voorgangers zijn Peter Breure en Kees Posthumus (theoloog en verhalenverteller), ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water, Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/ukrspvfGSlY
Deze week geen kindernevendienst, de verhalen van Kees spreken alle leeftijden aan! Kijk maar!

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:            NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                  NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 14 juni Viering 14 juni
*           *           *           *           *           *           *           *      *

Orgelspel
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Bemoediging en groet

Zingen:  De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280)

Bidden, drempelgebed
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

Bijbellezing 1, Genesis 2, 1 - 4
Verhaal 1, De eerste dans
Zingen: Lied 839, De Heer van de dans

///

Bijbellezing 2, Exodus 9, 27 – 34
Verhaal 2, De krekel en de schildpad
Zingen: Lied 833, Neem mij aan zoals ik ben

///

Bijbellezing 3, Lucas 8, 49 – 56
Verhaal 3, Het dochtertje van Jairus
Zingen: Lied 630, Sta op, een morgen ongedacht

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
Voorbeden

Slotlied: Ga met God (Lied 416)

De zegen mee
 
 
Viering 7 juni Viering 7 juni
Zondag 7 juni zondag Trinitatis
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/XlJBmT19auI

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/RsR3SU1vNVA
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:         NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 7 juni

Viering 7 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  7 juni 2020
Trinitatis

Voorganger:                      Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:          Mw. Janneke Kok-van Westreenen
Organist:                          Mw. Annerose Korporaal

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *        

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 275:1,4,5

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die dichtbij ons wil zijn, als in een wolk,
en ons wil verwarmen als een vuur in de nacht,
die Zijn Geest aan ons gegeven heeft
en ons weer op weg zet.
KOM MET UW GEEST EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM
OM UW LIEFDE DOOR TE GEVEN AAN DE WERELD.
Gods adem blaast ons leven in,
DE LEVENSADEM WAARUIT WE ZIJN ONTSTAAN.
amen.
- Drempelgebed: lied 707

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: Lied 704

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Matteüs 28:16-20

- Muziek: Psalm 150

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 675
- ZEGEN
 
 
Viering 7 juni Viering 7 juni
Zondag 7 juni is Zondag Trinitatis. 

We bekijken het schilderij dat het Rijksmuseum deze week cadeau kreeg. Daarnaast lezen we het zendingsbevel in Matteus 28. Hoe gaan wij de wereld in deze dagen? Een vraag om rustig over na te denken.

Lied 675:
Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Zieken:

Koffie 7 juni ZOOM:
Zondag 7 juni doen we weer een koffiemoment met ZOOM. 
U vindt de link op de digitale nieuwsbrief van 7 juni.

Samen wandelen, Emmauswandeling:
Kunnen we al weer wat? En wat dan? Samen wandelen kan op 1,5 meter. We gaan in tweetallen wandelen met groep van max 10 personen. Vragen van het leven en wijsheid uit de bijbel en vooral ontmoeten. Geef je op bij Peter: 0634758990.
Nu staan drie data geplans: 11 juni 19.15 uur-20.30 uur en vrijdag 19 juni 10-11.15 uur en maandag 22 juni 20-21.15 uur

Kaartje:
Mw. G. Koetsier-Mesland, Budkestraat 21, 3781 BX
Fam. P. Kloezeman-Wilbrink, Kamphuisstraat 28, 3781 CA
 
 
Viering 31 mei (Pinksteren) Viering 31 mei (Pinksteren)
Zondag 31 mei Pinksteren
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water. Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/vBdFps8HOyY
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/kGUnTiKLC2c
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:                                        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                                                   NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 31 mei (Pinksteren)

Viering 31 mei (Pinksteren)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  31 mei 2020
Pinksteren

Gods Geest die je overkomt…

Voorganger:                      Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:          Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                          Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
*           *           *           *           *           *           *           *          

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: 1016

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die dichtbij ons wil zijn, als in een wolk,
en ons wil verwarmen als een vuur in de nacht,
die Zijn Geest aan ons gegeven heeft
en ons weer op weg zet.
KOM MET UW GEEST
EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM
OM UW LIEFDE DOOR TE GEVEN AAN DE WERELD.
Gods adem blaast ons leven in,
DE LEVENSADEM WAARUIT WE ZIJN ONTSTAAN. amen.

- Drempelgebed: lied 283:1

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: Lied 701

- Voor jong en oud
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Exodus 24

- Muziek: Psalm 87

- Overweging   

- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Inzameling van de gaven

- Slotlied: Psalm 150a
- ZEGEN: (uit Iona)
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou
Gods vrede groeie in jou!

*           *           *           *           *           *           *           *           *            
Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
 
Viering 24 mei Viering 24 mei
Zondag 24 mei 7de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Daaf Fiege en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser. Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/LWPNZKxwBFI
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/D2VY4Sd7gis

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:              NL80RABO0367942992          t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                    NL74RABO0366305352          t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 24 mei

Viering 24 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen           7e zondag van Pasen

24 mei 2020

Jeremia

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  Dhr. Daaf Fiege
Organist:                  Mw. Annerose Korporaal-Moser
                                      

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

*          *          *         *          *          *          *          *          * 

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied:                Lied 216
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft, telkens weer
en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont. AMEN.
- Kyrië-gebed
- Glorialied: lied 667

-aandacht voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Jeremia 26:1-9

- We zingen:          Lied 831

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: lied 416

ZEGEN
*          *          *          *          *          *          *          * 

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
Viering 24 mei, Psalm24 Viering 24 mei, Psalm24
Zondag 24 mei is de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. We leven toe naar de komst van Gods Geest. Van een beetje nieuwe adem.

Op deze zondag kijken we weer even naar onze bijbelverhalentop10. De verhalen die meer dan één keer gekozen zijn hebben we al besproken. Nu vullen we de tien aan met verhalen die een beetje vreemd zijn, heel onbekend of die een hele speciale herinnering oproepen. Sonja Hemelaar schreef me een brief over een stukje van haar leven, waarin Jeremia een belangrijke rol speelde. Daarom lezen we Jeremia 26. Het lied dat er voor haar bij hoort is psalm 24 van Huub Oosterhuis:

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water
en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen
die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Maakt u groter, oeroude deuren.
Hier komt de eeuwige, de lichtende.
Wie is de eeuwige, de lichtende?
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Hier komt Hij, de god van de armen,
de sterke, de eeuwige, de lichtende.
Wie Hij, de sterke, de lichtende?
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,
onze God, de eeuwige, de lichtende.

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water
en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen
die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.
 
 
Viering 21 mei Viering 21 mei
Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag
Een vlog vanuit het Wilbrinkbos voor hemelvaartsdag:
https://youtu.be/VLE2TKeO8N0


Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:      NL80RABO0367942992             t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:            NL74RABO0366305352             t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 17 mei Viering 17 mei
Zondag 17 mei 6de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Harry Klein Obbink en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water.
Link naar de viering:
https://youtu.be/M3QAz9Qv0V8
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/PRChKfOAlq4

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:              NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 17 mei

Viering 17 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen           5e zondag na Pasen

17 mei 2020

Bij tien woorden

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                  Dhr. Frank Water
                                      

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

 *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: lied 280:1,2,3
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene
                                     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                                     Die trouw blijft, telkens weer
                                     en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
                                     een wereld waar liefde woont.
                                     AMEN.

- Kyrië-gebed: lied 915
- Glorialied: lied 305

- aandacht voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 20:1-21

- We zingen: lied 930

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: lied 422

- ZEGEN: lied 428

*          *          *          *          *          *          *          *

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
Viering 10 mei Viering 10 mei
Zondag 10 mei 5de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water.
Link naar de viering:
https://youtu.be/dkwiJ0kNPFE
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/TDXpl6v0Tfg
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:                                        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: Kerk:                                       NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

Bij de viering:
We lezen Exodus 19 en zien dat er soms grenzen gesteld worden…
Lied 659
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

 
 
Viering 10 mei

Viering 10 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

5e zondag na Pasen

10 mei 2020

Bij de berg begint het…

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Janneke Kok-van Westreenen
Organist:                  Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: Lied 657
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger: De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:
                   V.:     Onze hulp is in de Naam van de Ene
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft, telkens weer
en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed
- Glorialied: Psalm 68:7

- Gedicht

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 19

- We zingen: Lied 948

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 713:2 en 5

ZEGEN

*          *          *          *          *          *          *          *          *

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen
 
 
Viering 3 mei Viering 3 mei
Zondag 3 mei 4de zondag van Pasen
Voorganger is Marie Hansen-Couturier uit Utrecht, ouderling is Janna Monster-Smit en het orgel wordt bespeeld door Hein van de Veen.
Link naar de viering:
https://youtu.be/2EQNF5UBC1g
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/TyBzNTwjLbE

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE: Stg Chaim: NL80RABO0367942992 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: NL74RABO0366305352 t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 3 mei

Viering 3 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

4e zondag na Pasen

3 mei 2020

Obstakels onderweg

Voorganger:                     Mw. Marie Hansen-Couturier
Ouderling van dienst:        Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                        Dhr. Hein van de Veen
                                      
***************
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: 275 (Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig) vers 1
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Korte inleiding

- Bemoediging:


            V.:  Onze hulp is in de Naam van de Ene
                   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                   Die trouw blijft, telkens weer
                   en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
                   een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed

- Glorialied: 305 (Alle eer en alle glorie) vers 1

- Gedicht Karel Eykman (bewerking Psalm 23)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 17:8-16
- We zingen: Lied 23C (Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij) v1

- Overweging 
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 418 (God, schenk ons de kracht) vers 1

ZEGEN

*********
Mededelingen:

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen
 
 
Zondag 26 april 3de zondag van Pasen Zondag 26 april 3de zondag van Pasen
Thema is Psalm 91.
Link naar de viering:
https://youtu.be/UpSlM2o-AMk
Vanaf deze week is er ook een digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/E2By73A5_pw

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE: BLOEMENFONDS:    NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: GROOT ONDERHOUD:     NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 26 april

Viering 26 april
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen op 26 april 2020

Voorganger: Dhr. Gijs Bleijenberg    
Ouderling van dienst:  Dhr. Harry Klein Obbink
Organist: Dhr. Frank Water
************************************************************

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: lied 91a:1   
- Stil gebed  en ontsteken paaskaars
- Groet:
    Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
- Bemoediging:
     V.:     Onze hulp is in de Naam van de HEER
               DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
               Die trouw blijft tot in eeuwigheid
               en niet loslaat wat zijn hand begon,
               AMEN
- Kyrië-gebed
Glorialied: lied 608:1 (De steppe zal bloeien)

aandacht voor de kinderen:  

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel
- We lezen uit het Eerste Testament: Psalm 91
- We zingen: lied 538:1 (Een mens te zijn op aarde)
- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
- Slotlied: 91a:3
ZEGENBEDE
***********************************************************************
Mededelingen:

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl
www.ichthuskerk-voorthuizen.nl 
Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
Handleiding starten geluids- en/of beeldopname Handleiding starten geluids- en/of beeldopname
Van iedere viering zijn er twee bestanden. Het ene bestand produceert zowel beeld als geluid; het andere alleen geluid.
Om beeld en geluid te zien en te horen, klik op de bij die viering opgenomen link.
Voor de weergave van alleen geluid volgt u onderstaande procedure.
  • Ga naar het  icoon van b.v. google. Indien ihet coon in de taakbalk onder in het scherm staat (1x klikken). Als het icoon op het bureaublad staat (2x klikken).
  • Typ in het zoekvak KERKDIENST GEMIST; daarna ENTER
  • Klik in volgende scherm opnieuw op kerkdienstgemist.nl.
  • Er verschijnt een scherm met VIND UW KERK.
  • Typ in zoekvenster VOORTHUIZEN, daarna ENTER
  • In het volgende scherm op ICHTHUSKERK klikken
  • In volgende scherm op het AUDIO-icoon  van de gewenste uitzending klikken
  • In het volgende scherm op driehoek klikken
  • Nu start de geluidsopname
 
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.