PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Ter overweging Ter overweging

HET FEEST VAN DE GEEST

Ana Pauker was minister van buitenlandse zaken onder het beruchte stalinistische bewind van Roemenië in de vroege jaren vijftig. Meer dan zeventig jaar geleden dus. Zij stond bekend om haar onvoorwaardelijke trouw aan de leer van Moskou. Een illustratief voorbeeld van haar loyaliteit aan het communisme uit die jaren toonde zij: Op een warme lentedag wandelde zij in de straten van Boekarest onder een grote paraplu. Een voorbijganger die dit zag schoot haar aan en vroeg, waarom loopt u met dit zonnige weer onder een paraplu? Anna’s antwoord zal ons verbazen. De minister verklaarde haar onvoorspelbare gedrag met de woorden: ‘Omdat het in Moskou regent.’ Dit getuigt van trouw aan datgene waarin je stellig in gelooft. Je kunt wel met woorden anderen proberen te overtuigen, maar door zo’n opmerkelijk voorbeeld te stellen, bereik je vaak veel meer. Door onder haar paraplu te schuilen verkeerde Ana in de zevende hemel van haar politieke overtuiging.
Ook in Jeruzalem is er sprake van een opperbeste stemming bij de volgelingen van Jezus. Zij kunnen er niet over uit: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’, vragen zij zichzelf af. Maar de stellige overtuiging waar hiervan sprake is, wordt niet door iedereen gedeeld. Een negatieve verklaring is zo maar gevonden: ‘Ze zullen wel dronken zijn’, zeggen anderen.

Het voorbeeld van Ana heeft overeenkomsten met het Pinksterfeest in Jeruzalem, maar het kent ook verschillen. Een belangrijk verschil is dat het feest van Geest de leerlingen van Jezus overvalt. Het Pinksterwonder komt plotseling over hen, nadat ze aanvankelijk biddend bijeen waren gekomen. Zij waren in afwachting van wat door Jezus beloofd was. ‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.’ Wat zouden Jezus’ leerlingen zich daarbij hebben voorgesteld? De belofte van een advocaat, een Pleitbezorger, een Trooster, een Helper, waar denk je dan aan?
De kracht van God is moeilijk te definiëren / te omschrijven. Hoe leg je aan iemand uit dat de Heilige Geest het leven van mensen positief beïnvloedt? Hoe leg je je vinger op dat wat de Geest bij mensen bewerkstelligt? En mocht dat jou lukken, zullen anderen dan niet zeggen, die heeft te diep in het glaasje gekeken, die is niet goed bij zijn hoofd!  De tekenen van Pinksteren zijn pas goed te begrijpen wanneer je meer kennis van de Bijbel hebt. Het geluid van een hevige windvlaag licht toe dat het Gods adem is, die over of in mensen blaast. Zoals bijv. in het scheppingsverhaal; het Hebreeuwse woord voor adem, wind en Geest is identiek. Iemand omschreef het als: kopje onder gaan in de Geest.

En het andere teken: de vurige tongen verwijzen naar meerdere Bijbelse verhalen, waarin het een richtingaanwijzer naar God is. Zoals Mozes het bij de brandende doornstruik heeft ervaren. Zoals later het volk bij de berg Sinaï d.m.v. donderslagen en lichtflitsen zal weten dat de Tien Woorden: Gods woorden zijn. Wind en Vuur verwijzen naar de nabijheid van God. Een krachtige wind, vuurvlammen: dat is energie, levenskracht. Kracht. Warmte. Dat zet mensen in beweging. Het zorgt voor passie. Gedrevenheid. Bezieling. Gods adem blaast over mensen. Over verwachtingsvolle mensen die zich laten aanraken door Gods Geest. Nu bestaat er wel een gevaar wanneer je helemaal opgaat in dit feest. Het is het risico dat je buiten de werkelijkheid van alle dag je gaat bewegen. Je blijft a.h.w. boven de grond zweven. Gaat bijv. met een paraplu lopen terwijl het zonnig weer is. Dit kan niet de bedoeling van dit feest zijn.

Pinksteren doorbreekt het hokjesdenken; het neerkijken op een andere geloofsbeleving.  De kerk van Christus ontwikkelt zich van nu af aan, dóór de werking van de heilige Geest, tot een universeel toegankelijke wereldkerk. Pinksteren is het feest van de deuren en de ramen wijd opengooien. Een frisse wind er doorheen. Een beetje het ouderwetse beeld van de grote schoonmaak in het voorjaar. Met de mattenklopper en alles van zijn plaats. Pinksteren daagt ons uit om het oude, stoffige los te laten. Om vol zin en inspiratie en met open armen de toekomst te verwelkomen. Een mooi beeld dat ik ergens las geeft het weer als het feest van een vlieger die zwaarteloos danst in de wind. Wat een verrijking voor de gemeente. De Geest blijft actief en doet ons verhalen van een levende Heer die mensen laat vertellen over de grote daden van God. Laten wij dit a.u.b. niet onder de paraplu houden.
Ik wens u / jullie allen een inspirerend feest van de Geest toe.

Ds. Jan Esveldt


 
terug
 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.